Центр розвитку громади

Ахтырка
Посмотреть на карте
№ 507
Статус дела
Делимся опытом
Поделиться

Проблема, цели и задачи дела

На сьогоднішній день спостерігається низька активність мешканців громади у прийнятті рішень місцевого значення та вирішенні соціальних та інших проблем, які стоять перед громадою. Взаємодія влади з громадою, відкритість влади, доступність публічної інформації є важливим інструментом налагодження партнерських відносин між ними, поліпшення діяльності самої влади, ознакою її демократичності.

Мета проекту : Активізувати громаду Охтирщини на вирішення актуальних місцевих проблем  (в першу чергу соціальних) та  розвинути  комунікацію та взаємодію між  місцевим самоврядуванням, малим та середнім бізнесом, неурядовими організаціями та місцевими ЗМІ, ознайомивши з прикладом європейських країн та  провівши  навчання на тренінгах кваліфікованими  тренерами  та створивши Центр розвитку громади, який  в подальшому стане навчальним полігоном  та реальним механізмом подальшого об’єднання активних, творчих людей, які орієнтовані на ідеали громадянського суспільства, на демократизацію всіх сфер соціального життя місцевої громади, розвиток спільноти, залучення жителів до вирішення соціальних та інших проблем, що стоять перед спільнотою.

Цільові групи: громадські організації та активісти міста і району, представники малого та середнього бізнесу, місцеве самоврядування, ЗМІ.

Основна діяльність по проекту: • Створення Центру розвитку громади. • Соціологічне дослідження задоволеності жителів м. Охтирки рівнем надання послуг • Серія тренінгів для активістів , представників  органів місцевого самоврядування , ЗМІ• Розробка сайту Центру розвитку громади - Організація діяльності Клубу реформ • Інформування та тематичні публікації

Мое дело предлагает людям

-Участь в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування.

-Допомога кожному, хто бажає знайти ефективну соціальну компетентність, озброїтись здатністю активно і успішно жити у своєму співтоваристві.

- Вироблення у місцевих жителів системи цінностей громадянського суспільства, навички жити в умовах вільної самоврядної громади, сприяння укоріненню демократичного устрою в житті спільноти.

- Підвищення рівня культури населення, включення людей у різноманітні соціальні практики, суспільно-корисну діяльність.

- Перетворення взаємодії окремих громадян, спільноти, органів влади, бізнес -структур, різних організацій та установ на рушійну силу позитивних змін в громаді.

- Інформаційно-консультативна підтримка місцевих ініціатив.

- Взаємовигідна активна співпраця між місцевою владою, громадськими організаціями та ініціативними групами;

- Залучення громадян до місцевої самоорганізації й до громадянського самоврядування .

- Демонстрація досягнутих містом, селом успіхів.

- Підвищення авторитету людей, які беруть активну участь у вирішенні місцевих проблем.

- Підвищення рівня соціальної інформованості населення.

- Підвищення культури спілкування в спільній діяльності

Нужна помощь

Отметьте, то чем вы хотели бы помочь этому делу

Хотят помочь

Последние 5 активистов, которые хотят нам помочь

Интересуются

Последние 5 пользователей, которые следят за этим делом