«Знайди себе!»

Чернигов
Посмотреть на карте
№ 1266

Проблема, цели и задачи дела

Сучасний професійний простір висуває до кандидатів високі вимоги. Питання працевлаштування після закінчення ВНЗ стоїть дуже гостро. Молодь, часто опиняється у «підвішеному» стані, у зв’язку із ситуацією вибору  життєвого та кар’єрного шляху. Саме в цей час відбувається певна переоцінка цінностей, пошук істинного покликання.  

Мета: розкрити внутрішній потенціал особистості, розвинути незалежність та зрілість суджень, внутрішню мотивацію та кар’єрні домагання молоді.

Цільова аудиторія: студенти випускних курсів  

Задачі:      

Реалізувати й провести тренінг «Знайди себе!» в форматі «прокачка» для студентів випускних курсів.    
 • Виявити взаємозв’язок характеристик особистості з особливостями професійного середовища. ·   
 • Сприяти розвитку ініціативності та підприємливості. · 
 • Сформувати здатність ставити цілі. ·       
 • Допомогти випускникам пропрацювати страхи, пов’язані з побудовою кар’єри. ·
 • Оцінити власний потенціал і перспективи професійного зростання. ·   
 • Намітити вектори подальшого особистісного розвитку. ·   
 • Скласти план професійного і кар'єрного розвитку.   

Особистісна зацікавленість: розробка і реалізація соціально-значущого молодіжного проекту; трудове виховання молоді в Україні; пошук спільного займенника між устремліннями молоді й суспільними очікуваннями; створення тренінгових програм, побудованих на методах неформальної освіти.

Мое дело предлагает людям

Курс спрямований на: ·
 • Розкриття сильних сторін особистості: лідерських якостей, волі, сили характеру.
 • Розвиток внутрішньої впевненості: подолання страхів, набуття впевненості в собі, розвиток комунікативних та самопрезентаційних навичок.       
 • Розкриття своєї унікальної харизми, творчого потенціалу.   
 • Пошук успішного вектора професійного розвитку, з огляду на свої здібності, мотивацію та рушійну силу життєвих домагань.   

Курс побудований за співвідношенням 30/70.

70% - практична частина. Основу курсу складають психологічні ігри, методи кейсів, квести, мозкові штурми, рефлексії, дискусії, тренажери імпровізації, занурення в реальну атмосферу вибору. 30% - теоретична частина. На початку заняття ми ставимо цілі, обговорюємо правила взаємодії та очікування від заняття. Наприкінці заняття – даємо зворотній зв'язок, аналізуємо заняття, підводимо підсумки.

Нужна помощь

Отметьте, то чем вы хотели бы помочь этому делу

Хотят помочь

Последние 5 активистов, которые хотят нам помочь

Интересуются

Последние 5 пользователей, которые следят за этим делом